משקי תקשורת

משקי תקשורת הינה אגודה שיתופית חקלאית בבעלות משקי הקיבוצים שממקדת את פעילותה ביזום פעילויות בתחום התקשורת במגזר הקיבוצי והכפרי. האגודה הקימה פעילות משותפת ביחד עם חברת שיטה הנדסה לאספקת שירותי תקשורת על בסיס סיבים אופטיים בקיבוצים וביישובים כפריים בישראל במטרה לעמוד ביעדי מדינת ישראל לחיבור כלל אזרחי המדינה לתשתיות תקשורת רחבות פס עד שנת 2026. 

מנהל הפעילות
אלון פלד מנכ"ל משקי תקשורת

פרטי קשר
אלון פלד: 052-3990919
מייל: alonp@mishkei.co.il