מבנה ארגוני

משקי הקיבוצים מרכזת תאגידים עצמאיים - המעניקים יתרונות אסטרטגיים בתחומים שונים ומחולקים למספר חטיבות ייעודיות עצמאיות. כל אחת מהחטיבות הינה במעמד של חברה עצמאית, בבעלות מלאה של אגודת משקי הקיבוצים.

החזקות

למשקי הקיבוצים החזקות בחברות נוספות: דליה חברות אנרגיה בע"מ, חברת מי-רם תשתיות חשמל בע"מ, ביטוח חקלאי, חברת ETGA (לוגיסטיקה) ומשק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות.