מבנה ארגוני

משקי הקיבוצים מנהלת את פעולות הרכש של חומרי הגלם עבור התעשייה הקיבוצית ובנוסף מרכזת תאגידים עצמאיים - המעניקים יתרונות אסטרטגיים בתחומים שונים ומחולקים למספר חטיבות ייעודיות עצמאיות. כל אחת מהחטיבות הינה במעמד של חברה עצמאית, בבעלות מלאה של אגודת משקי הקיבוצים.

החזקות

למשקי הקיבוצים החזקות בחברות נוספות: דליה אנרגיות כח, חברת נס"ר המספקת פתרונות תקשורת לקיבוצים, חברת ביטוח חקלאי ובית ההשקעות אלומות ספרינט.