מבנה ארגוני

משקי הקיבוצים מרכזת תאגידים עצמאיים - המעניקים יתרונות אסטרטגיים בתחומים שונים ומחולקים למספר חטיבות ייעודיות עצמאיות. כל אחת מהחטיבות הינה במעמד של חברה עצמאית, בבעלות מלאה של אגודת משקי הקיבוצים.

החזקות

למשקי הקיבוצים החזקות בחברות נוספות ביניהן: משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ, ביטוח חקלאי וחברת ETGA (לוגיסטיקה)