מצפן

פיתוח קרקעות וקהילות
מצפן הינה אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) המתמחה בפרויקטים קרקעיים שחלקם גם משלבים אספקטים קהילתיים.מצפן חרטה על דגלה התמחות בהובלת פרויקטים קרקעיים, כולל כאלו המשלבים אספקטים קהילתיים, תוך כדי מקצוענות המשולבת ברגישות חברתית ובחתירה למזעור קונפליקטים.האגודה מובילה פרויקטים שונים מתוך הזדהות עם צרכי החברים והישובים. כל זאת נעשה באמצעות מתן דגש על  חיזוק החלק המשותף של הקהילה, בניית הסכמות רחבות, והתקדמות המותאמת למבנה החברתי ולאקלים הייחודי של כל ישוב וישוב.תחומי העיסוק של האגודה הם: ניהול תכנון – תב"ע, תוכניות אסטרטגיות, פיתוח פוטנציאל כלכלי בקרקע, שיוך דירות, צמיחה דמוגרפית, ניהול בניה, שדרוג תשתיות, פיתוח קהילה.בין לקוחות מצפן נמנים מנהלי ישובים כפריים וקיבוצים, מנהלי קהילות, מזכירי מושבים, אנשי מועצות אזוריות, יזמים ואחרים העוסקים בפיתוח קרקעות.

מנכ"ל: ניב תורן

בראש החברה עומד המנכ"ל ניב תורן העובד בחברה מיום הקמתה. חבר קיבוץ רמת השופט ובעל ניסיון בניהול הקיבוצי, בניהול ויזום פרויקטים בנדל"ן בתחום המגורים, התעסוקה והמסחר, וברשות מקרקעי ישראל.  

פרטי קשר

טלפון: 073-3210798
מייל: anata@mishkei.co.il