מצפן

פיתוח קרקעות וקהילות
מצפן הינה אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) המנהלת את מערכת "טאבו בקיבוצים" - מערכת לרישום זכויות חברי הקיבוץ במגרש ובבית.

מצפן חרטה על דגלה להתמחות בתחום ייחודי זה, במטרה לאפשר לקיבוץ ולחבריו לעגן ולמקסם את זכויותיהם במקרקעין בחלופת האגודה וגם במצבים בהם עדיין לא בוצעה עסקת שיוך עם ר.מ.י.

מצפן עובדת בשיתוף פעולה עם הקיבוצים במטרה לקדם את רישום הזכויות ב"טאבו" לכשיתאפשר. עד אז, מצפן מנהלת את רישום הזכויות במרשם פרטי ייעודי לקיבוצים שפותח בעמל והשקעה רבים, על מנת לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר ובדרישות החוק.

למידע נוסף

מנהל: ציון נואמה
ציון נואמה חבר קיבוץ גבעת-חיים איחוד, בעל תואר ראשון במשפטים ותואר מוסמך A.B.M במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי. לציון תואר שני נוסף בניהול וישוב סכסוכים מאוניברסיטת בר-אילן בעל ניסיון רב בניהול והובלת פרויקטים מורכבים בתנאי אי ודאות. בשנים האחרונות צבר ידע רב בתחום השיוך בקיבוצים והוביל את תהליך השיוך בקיבוצו.

פרטי קשר
ציון נואמה
טלפון : 052-9452545
מייל: tzion@mishkei.co.il