מצפן

פיתוח קרקעות וקהילות
מצפן הינה אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) המנהלת את מערכת "טאבו בקיבוצים" - מערכת לרישום זכויות חברי הקיבוץ במגרש ובבית.

מצפן חרטה על דגלה להתמחות בתחום ייחודי זה, במטרה לאפשר לקיבוץ ולחבריו לעגן ולמקסם את זכויותיהם במקרקעין בחלופת האגודה וגם במצבים בהם עדיין לא בוצעה עסקת שיוך עם ר.מ.י.

מצפן עובדת בשיתוף פעולה עם הקיבוצים במטרה לקדם את רישום הזכויות ב"טאבו" לכשיתאפשר. עד אז, מצפן מנהלת את רישום הזכויות במרשם פרטי ייעודי לקיבוצים שפותח בעמל והשקעה רבים, על מנת לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר ובדרישות החוק.

מנכ"ל: ארז אייזנר

בראש האגודה עומד המנכ"ל ארז אייזנר, חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד, מהנדס אזרחי בכיר בעל ניסיון רב שנים בניהול בתחום בינוי ותשתיות; מנהל אגף בינוי ותחזוקה של מוסד הטכניון ומהנדס העיר כפר סבא (לשעבר). ארז מנוסה בהובלת פרויקטים בהיקפים גדולים במגזר הפרטי והציבורי תכנון אורבּני, כפרי וסביבתי, מנוסה בעבודה מול רשויות וטיפול בנושאי רגולציה לרבות תב"עות; כושר ניהול והובלת תהליכים הנדסיים מורכבים.  

פרטי קשר

טלפון: 073-3210798
מייל: anata@mishkei.co.il