עלינו

משקי הקיבוצים הינה ארגון אחזקות שמטרתו בניית פעילויות המקנות ערך מוסף אסטרטגי לבעליו. משקי הקיבוצים הינה אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) אשר הוקמה בשנת 1996. החל משנת 2003 פעלה האגודה כארגון קניות ארצי של התנועה הקיבוצית, הקיבוצים וחברי הקיבוצים בישראל. כיום הקבוצה פועלת כגוף אחזקות בעל איתנות פיננסית הנותן באמצעות קיבוץ היתרונות לגודל, ערך אסטרטגי מוסף לבעליו. לאגודה 282 חברים מתוכם 279  קיבוצים מכל הזרמים ומושבים שיתופיים.  

קיבוץ של יתרונות אסטרטגיים

קבוצת משקי הקיבוצים כוללת תאגידים עצמאיים יעודיים - המעניקים יתרונות אסטרטגיים בתחומים רבים ושונים: נדל"ן מניב, תכנון וניהול פרויקטים בתחום תשתיות ובנייה, ליסינג, תקשורת ופיננסיים, פתרונות מידע ותשלום, סחר וצרכנות.