עלינו

משקי הקיבוצים הינו ארגון קניות ארצי שמטרתו בניית פעילויות המקנות ערך מוסף אסטרטגי לבעליו. משקי הקיבוצים הנמצאת בבעלות הקיבוצים, הינה אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) אשר הוקמה בשנת 1996. משנת 2003 החלה האגודה לרכז תחת קורת גג אחת את כוח הקנייה הגדול של התנועה הקיבוצית, הקיבוצים וחברי הקיבוצים בישראל. כיום חברים בקבוצה 270 קיבוצים ומושבים מכל הזרמים.
הקבוצה פועלת כגוף בעל איתנות פיננסית הנותן באמצעות קיבוץ היתרונות לגודל, ערך אסטרטגי מוסף לבעליו: הקיבוצים, חברי הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית.  

קיבוץ של יתרונות אסטרטגיים

משקי הקיבוצים מרכזת את מכלול פעולות הרכש והמימון של חומרי הגלם עבור התעשייה הקיבוצית. בנוסף לכך, הקבוצה מרכזת תאגידים עצמאיים יעודים - המעניקים יתרונות אסטרטגיים בתחומים רבים ושונים: אנרגיה, תשתיות ובנייה, ציוד וכלי רכב, תקשורת, יבוא ויצוא, ביטוח ופיננסיים, מימון וניהול עסקאות מט"ח, תיירות, סחר וצרכנות.