משקי עטיה מניבים בקיבוצים

משקי עטיה מניבים בקיבוצים הינה אגודה שיתופית חקלאית
משקי עטיה מניבים בקיבוצים הינה אגודה שיתופית חקלאית בבעלות משקי הקיבוצים וקבוצת עטיה, אשר הוקמה במטרה ליזום פרויקטים נדל"ניים במגזר ההתיישבותי

יתרונות הקבוצה
ידע וניסיון בתחום - קבוצת עטיה פעילה בשוק הנדל"ן הישראלי למעלה משלושים שנים. במהלך השנים התמחתה ביזום של פרויקטים שונים ומגוונים בתחום המסחר, המשרדים, הלוגיסטיקה והתעשיה. בשנות פעילותה הרבות החברה צברה ידע תכנוני, כלכלי וביצועי רב וכן יכולות ליווי והקמה של פרויקטים ויכולות ניהול וליווי של פרויקטים פעילים. לקבוצה קשרים עם משתמשי קצה ויכולות מבית להבאת שוכרים למתחמים השונים.

איתנות פיננסית – האגודה מממנת את ההון העצמי הנדרש בעסקאות ממקורותיה העצמיים, ובעלת יכולת לעמוד בהתחייבויות הכספיות הנדרשות. הידע והנסיון של האגודה בגיוס כספים, בא לידי ביטוי בגיוס המימון הבנקאי בתנאים אופטימליים וסיוע לקיבוץ במימון ההון העצמי, ככל שנדרש.

שותף מבית – משקי הקיבוצים יוצרת פעילויות המקנות ערך מוסף אסטרטגי לבעליו (קיבוצים ומושבים). ההחלטה להיכנס להשקעה בתחום הנדל"ן המניב במגזר ההתיישבותי היא מתוך רצון לייצר לקיבוץ ולמושב המעוניין לפתח נדל"ן מניב שותף ראוי. למשקי הקיבוצים היכרות והבנה של צרכי הקיבוץ והמושב וחבריו, ואלו מהווים אבני יסוד בהתקשרות עם הקיבוצים והמושבים.

צור קשר
טלפון: מנכ"לית - דלית אטיה-איסק 050-7590501
מייל: dalit@attia.co.il